Föreningsstämma 20 maj 2015

ordförandeklubba-brunÅrets föreningsstämma planeras till den 20 maj kl 19.00. Formell kallelse kommer att skickas ut inom det tidsfönster som stadgarna kräver, men ni kan redan nu boka in datumet i era kalendrar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 april. Detta datum har valts för att motionerna ska hinna behandlas av styrelsen och skickas ut med kallelsen. Motioner kan skickas till styrelsens e-postlista eller lämnas i brevlåda på Sleipnergatan 10.

Använd gärna föreningens mall för hur en motion kan formuleras.