Buktande dörrar

Tidigare har vi haft problem med buktande ytterdörrar i föreningen. Buktningen har inneburit att det dragit kallt genom ytterdörren eller varit svårt att stänga dörren. Ett problem har varit att vi ibland har konstaterat stora buktningar, men när leverantören kommit för att kontrollmäta, så har temperaturerna varit annorlunda och felet inte kunnat konstateras längre.

Ni som har buktande dörrar kan själva genomföra mätning och dokumentera denna med foto. Instruktioner hur mätningen ska ske finns på besiktningsformulär nedan. Det är avsnitt 1 på formuläret som är relevant för detta problem. Tillåten buktning är 8 mm för kallförrådsdörrar och 4 mm för övriga ytterdörrar.

Skicka fotodokumentation och uppmätt buktning till styrelsen via mejl om ni konstaterar fel på dörren. OBS! Se till att avvikelsen syns tydligt på foton genom att ta foto på linjal, tumstock e.dyl.

För att få den räta linje som buktningen ska jämföras med kan ni använda ett spänt snöre alternativt en rätskiva som når över hela dörren. Rätskiva finns att låna hos Sven-Åke Fädmyr.