Synpunkter på tjänster för tv, internet och telefoni

Inför kommande upphandling av kollektivt avtal för tv, internet och telefoni vill styrelsen gärna få in synpunkter på nuvarande lösning och tankar om kommunikationslösningen i allmänhet. Lämna synpunkter, både positiva och negativa, i formulär via följande länk.