Värderingsgrupp

Styrelsen har som förslag att tillsätta en grupp i föreningen som skall ha till uppgift att se över prisläget på våra lägenheter. Bakgrunden till detta är att våra lägenheter/fastigheter inte stigit lika mycket i försäljningspris de senaste åren som övriga kringliggande fastigheter i området. Vi vill därför själva göra en ”värdering” av våra fastigheter tillsammans med mäklare.

Är du intresserad av att vara med i gruppen? Kontakta Sven-Åke Fädmyr, sven-ake.fadmyr@brfhugin.se.