Fullmakt för elstatistik

För komplettering av energideklarationen för våra hus behöver föreningen få våra medlemmars fullmakt att begära ut statistik från nätägaren, som numera är Kraftringen Nät. Alla lägenheter har fått utdelat en blankett som vi ber er fylla i, skriva under och lämna i brevlådan på Sleipnergatan 12 senast den 12 oktober.