Ny styrelse

Vid föreningsstämman den 23 april 2014 tillträdde två nya styrelsemedlemmar, Cecilia Noretoft och Angela Fogel. Båda två valdes in som suppleanter. Välkomna Cecilia och Angela!

Dessutom omvaldes Jonas Roslund, Martin Dremo, Sven-Åke Fädmyr, Rudolf Latak och Cecilia Erlandsson, samtliga som ordinarie ledamöter. Till valberedning valdes Hanna Modin och Johan Åberg.

Inför stämman hade Hans Sundström och Johannes Månsson valt att inte ställa upp för omval till styrelsen. Vi tackar dem för den tid de engagerat sig i styrelsearbetet.

Känner du att du har något att bidra med för att driva föreningen framåt? Det kan vara stort eller smått, allt är av värde! Kontakta styrelsen via mejl, telefon eller fånga oss när vi möts i området.