Föreningsstämma 23 april 2014

Årets föreningsstämma planeras till den 23 april kl 19.00. Formell kallelse kommer att skickas ut inom det tidsfönster som stadgarna kräver, men ni kan redan nu boka in datumet i era kalendrar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars. Detta datum har valts för att motionerna ska hinna behandlas av styrelsen och skickas ut med kallelsen. Motioner kan skickas till styrelsens e-postlista eller lämnas i brevlåda på Sleipnergatan 10.

Använd gärna föreningens mall för hur en motion kan formuleras.