Kommande rensning av ventilation 2, 3 och 4 september

Under nästa vecka (v34) kommer sotare att dela ut information i alla medlemmars brevlådor angående den kommande rensningen av ventilationssystemet. Rensningen kommer att ske den 2, 3 och 4 september. Lägenheterna kommer att fördelas på sex halvdagar.

Det är varje medlems ansvar att respektive lägenhet är tillgänglig de angivna tiderna. Om ni inte kan vara hemma kan ni be en granne eller bekant om hjälp.

Rensning av ventilationssystem åligger egentligen inte föreningen, utan respektive medlem. Eftersom det är en säkerhetsfråga med tanke på risk för brand i imkanal o.dyl. har dock styrelsen tagit beslut om att föreningen bekostar rensningen vid detta tillfälle. Om lägenheten inte är tillgänglig på utsatt tid får respektive medlem stå för den extrakostnad som uppstår om rensning ska ske vid ett senare tillfälle.