Spärr på vändbara fönster, svar krävs

Huvuddelen av föreningens fönster är vändbara ett halvt varv för att kunna tvätta utsidan av fönstret från insidan av huset. När fönstren vrids hela vägen runt ska en spärr hindra fönstret från att slå tillbaka när man trycker på fönstret, för att minska risken att falla ut. Föreningen har konstaterat att ett flertal fönster inte spärrar i vänt läge, eftersom dropplåten ovanför fönstret (på utsidan) är i vägen för fönstret.

JM kommer att åtgärda detta, i första hand genom att justera dropplåten, i andra hand genom en extra spärranordning. För att veta var problemet finns måste samtliga lägenheter kontrollera alla fönster och rapportera i nedanstående formulär.

OBS! Detta är en säkerhetsfråga. Det är därför viktigt att alla svarar på enkäten.

Styrelsen behöver era svar senast den 20 augusti.