Vattnet behöver inte kokas längre

VA SYD har hävt rekommendationen om att koka färskvattnet. På VA SYD:s webbplats finns följande information:

De nya preliminära provsvaren från gårdagens provtagning har nu kommit och de bekräftar att det inte finns koliforma bakterier i dricksvattnet i Lund och att dricksvattnet därmed är tjänligt. Detta, i kombination med de åtgärder som vidtagits i form av spolning och rengöring, gör att Miljöförvaltningen i Lund och VA SYD nu häver tidigare rekommendationer om att koka vattnet. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

Dock kommer spolningen av ledningsnätet att fortgå men trappas ner successivt så att det inte uppstår störningar i nätet på grund av kraftiga flödesförändringar. VA SYD kommer att fortsätta ta fler prover än normalt för att kontrollera kvaliten på dricksvattnet.

Huvudvattenledningen är fortfarande bortkopplad och är troligen den huvudsakliga källan till problemet. Arbete pågår med att säkerställa detta.

Våra laboratorieingenjörer har nu lyckats typbestämma den koliforma bakterie som funnits i dricksvattnet. Denna bakterie har funnits vara Rahnella aquatilitis, som tillhör familjenEnterobacteriaceae. Bakterien förekommer i sötvatten och jord men är sällsynt. Bakterien är i vissa fall patogen (sjukdomsalstrande). VA SYD kunde redan inledningsvis konstatera att det inte handlade om E. coli (Escherichia coli).

Första gången provresultaten visade att det inte längre fanns koliforma bakterier i dricksvattnet var fredag 12/4. Dessa prover var tagna 10/4. Att de koliforma bakterierna inte längre finns i dricksvatten kunde konfirmeras via provresultat 13/4 och 14/4.