Halkbekämpning 24-25 februari

Det har visat sig att den entreprenör som var tänkt att utföra halkbekämpning av våra gator inte kan göra det när vi nu behöver det. En annan entreprenör har därför engagerats i arbetet. Halkbekämpning är beställd för att utföras 24-25 februari.

Vi undviker att använda salt med tanke på miljön och våra husdjur, men i nuläget bedömer vi att salt behövs. Vi vill därför särskilt uppmärksamma hund- och kattägare på att rengöra djurens tassar extra noga.