Byte av tömningsdag för sopkärl

Lunds Renhållningsverk har bytt tömningsdag för vårt område.

  • Kärl 1 (Restavfall och matavfall) töms måndagar jämna veckor med start den 21 januari.
  • Kärl 2 (Returmaterial) töms måndagar var fjärde vecka med start den 21 januari.

Mer information om sophantering finns på Renhållningsverkets webbsidor.