Bullermätning värmepump

Föreningen kommer att göra bullermätning på några utvalda värmepumpar och behöver därför veta vilka hus som är lämpliga för mätning. Vi ber dig därför fylla i enkät via formulär nedan.

OBS! Vi behöver ha fått ditt svar senast tisdagen den 5 februari (tidigare angavs felaktigt den 5 mars).

Uppdatering 2013-02-01: Datum korrigerat