Årsavgift 2013

Styrelsen har beslutat att årsavgiften vid årsskiftet ska höjas enligt den ekonomiska plan som presenterades vid årets föreningsstämma. Höjningen blir 2,4 %.

Anledningen till höjningen är främst att möta de kommande underhållsbehoven och den kommande kommunala fastighetsavgiften, men även att ha hänsyn till inflationen.

De ekonomiska uppgifter som presenterades vid årets föreningsstämma, inklusive den ekonomiska planen, finns att läsa på föreningens webbplats.