Extrastämma inom kort

Inom kort kommer att hållas en extra föreningsstämma för att behandla två punkter:

  • Stadgeändring som beslutades om vid förra stämman. (Två stämmor krävs för att stadgeändring ska ske.)
  • Styrelsens mandat att driva utestående ärenden mot JM till vidare rättslig prövning.

Tidpunkt för stämman är beroende av nyckelpersoner, vars tid för närvarande är mycket begränsad, varför datum inte kan meddelas än. Formell kallelse kommer.