Betalning Telia-fakturor

Styrelsen har fått en fråga om betalning av Telia-fakturor med tanke på anslutningen till det kollektiva avtalet. Enligt uppgift från Telia ska ni betala de fakturor ni får som vanligt. När det kollektiva avtalet träder i kraft kommer förutbetald avgift för återstående period att återbetalas.