Farthinder temporärt flyttade

Farthindren har temporärt lagts åt sidan på grund av att två äldre personer snubblat och skadat sig. Farthindren läggs tillbaka så snart de är uppmärkta tydligare. Om någon medlem har känner till lämplig färg, tejp e.dyl. som lämpar sig för applicering på gummi och är väderbeständigt, så tar styrelsen gärna emot tips.

Även om alla vet det, så vill vi ändå påminna om att det fortfarande är gångfart som gäller på gatorna.