Kollektivt avtal för tv/internet/telefoni

Som vi meddelat tidigare har styrelsen sett över det nuvarande avtalet med Telia. Efter förhandlingar med Telia har vi till slut nått fram till ett avtal om kollektiv anslutning som vi avser att teckna. Det innebär att samtliga medlemmar får ett paket med följande delar:

Totalt pris per lägenhet: 212 kr/mån inkl. moms. Avtalet börjar gälla i november 2012 och sträcker sig till november 2015. Detta paket kommer att gälla för samtliga lägenheter och ersätter det kollektiva tv-abonnemang som finns idag.

Om någon har frågor inför avtalstecknandet ber vi er kontakta styrelsen senast den 12 juli.