Uppdatering om häckplantor

För några dagar sedan informerade vi om häckplantorna som angripits. Vi har fått feedback från en medlem med gröna fingrar:

”Det finns ingen anledning att klippa bort angripna delar. Förmodlingen spinnmal eller spinnkvalster. Kommer oftast efter långvarig torka. Gödsla och vattna. Spruta med Pyrex eller såpsprit. Såpsprit är ofarligt att använda om det finns ätliga växter i närheten. Några dagar efter behandling, sopa bort ohyran. Upprepa behandlingen efter ca 1 vecka. Lycka till”

Stort tack för hjälpen, Gertrud!