Utbyte av ljuskällor för gatubelysning

Nya ljuskällor är beställda för vår gatubelysning. De befintliga har passerat förväntad brinntid. Beställning har skett på utbyte av alla ljuskällor. Tyvärr verkar ljuskällorna vara av en lite udda typ. Därför dröjer bytet lite längre än väntat. Entreprenören har dock lovat att genomföra bytet så fort leverans har skett.