Mätning av ytterdörrar

En del av våra ytterdörrar har varit skeva. En del är det fortfarande. För att få en kontroll över hur dörrarna är just nu kommer Johannes Månsson och Hans Sundström ur styrelsen inom kort att knacka på hos alla för att kunna göra mätningar på dörrarna i öppet läge. Mätningar kommer att ske på både entrédörr och förrådsdörr.