Garantibesiktning yttre el 28 mars

Den 28 mars kommer garantibesiktning av yttre el att hållas. Det berör gatubelysningen på Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan. Vi har noterat att vissa lampor är sönder. Dessa ska åtgärdas. Styrelsen ber er meddela fel på gatlampor till hugin-styrelse@googlegroups.com senast tisdagen den 27 mars kl 19. Följande lampor har hittills noterats ha fel:

  • Sleipnergatan 2 (släckt ibland)
  • Sleipnergatan 4 (alltid släckt)
  • Sleipnergatan 8 (släckt vid två tillfällen vid kraftig nederbörd)
  • Sleipnergatan 16 (alltid släckt)
  • Gullfaxegatan 8 (släckt ibland)
  • Gulltoppsgatan 8 (släckt ibland)
  • Gulltoppsgatan 20 (släckt ibland)

Ovanstående lista kommer att uppdateras efter hand som nya fel anmäls.

(Inlägget uppdaterades 2012-03-27.)