Medlemsinformation 2011-1

Enligt beslut på senaste stämman kommer här information om det arbete som styrelsen bedriver. Styrelsen hoppas att det ska ge större inblick i arbetet och kanske också väcka ett intresse för en mer aktiv del av föreningsarbetet. Eldsjälar behövs alltid!