Komplettering av grusgångar vecka 45

Grusgångarna mellan husen blir med tiden ansatta och behöver därför kompletteras med mer grus. Detta arbete är nu beställt av S-Schakt som utfört tidigare markarbeten på området. Arbetet planeras utföras under vecka 45 (i början av november).

Ta gärna en extra titt på grusgångarna vid era tomter så att gångarna är rena från ogräs när arbetet närmar sig.