Filter till värmepumpar

Rengöring av värmepumpens luftfilter ska ske regelbundet, ca 4 gånger per år, genom att ta ut det och skaka det rent. Instruktioner för detta finns på sida 8 i bruksanvisningen. Bruksanvisningen sitter vanligtvis bakom den övre stora plåten (med hål för knappsats och display). Där finns även filterinsatsen.

Med tiden blir filtret slitet och behöver bytas ut. Föreningen har därför köpt in filter till samtliga medlemmar och kommer att dela ut dessa i helgen den 8-9 oktober. Eftersom de är skrymmande kan det vara lämpligt att tömma brevlådan innan måndagens post kommer. Lägg det gamla filtret över det nya och klipp efter kanterna. Det utdelade filtret är stort nog för att räcka till två filter, så resten kan sparas till senare. Om någon redan har köpt filter, så kan ni spara det utdelade till nästa byte.