Farthinder på Gullfaxegatan

Farthinder har nu lagts ut vid infarterna till Gullfaxegatan. De långsiktiga planerna är att placera farthinder även på Gulltoppsgatan och Sleipnergatan. Under hösten kommer vi att utvärdera hur farthindren fungerar.

Vi vill också påminna om att gatorna är så kallade gångfartsområden. Det betyder att fordon inte får föras i högre hastighet än gångfart.