Undvik översvämning från kylskåp

Våra kylskåp är i standardutförande försedda med automatisk avfrostning. Smältvattnet rinner längs den bakre väggen på insidan av skåpet och leds ut genom en ränna ca 25 cm ovanför skåpets botten. Vattnet leds ut till ett öppet samlingskärl på skåpets baksida där vattnet förångas av värmen från kompressorn.

Om kanalen för att leda ut vattnet är blockerad kommer vattnet istället att rinna ut på skåpets framsida och troligen rinna under kylskåpet, där det kan orsaka fuktskador. Det är mycket viktigt att kanalen ut hålls ren. Rengöring kan ske från insidan med en vanlig bomullstopp.

Om man rengör skåpets insida med vatten är det också viktigt att se till att vattnet inte rinner ut genom kanalen till samlingskärlet, eftersom kärlet endast är dimensionerat för små mängder.