Åtgärd av värmepumpar pågår

De boende kommer bli kontaktade av Bravida inom kort för genomgång av de värmepumpar som låter för mycket.

Bravida har tagit på sig ansvaret att driva ärendet framåt efter att vi kunnat konstatera att huvudorsaken till bullret i de hittills åtgärdade (två) pumparna varit att de installerats för nära de intilliggande badrumsväggarna, vilket medföljer att den elastiska kompressoruppställningen inte kunnat verka effektivt. Felet verkar vara systematiskt då de flesta pumparna undersökta av föreningen stått mindre än 10 mm från väggen eller till och med vilat mot väggen.