Ingen snöröjning under julhelgen

På grund av julhelgen kommer ingen snöröjning att kunna ske under perioden 24-26 december. Vi önskar alla medlemmar en god jul!