Bortforsling av snömassor

Det är trevligt med en vit jul. Med den senaste tidens snöfall har vi dock fått så mycket snö att det kan vara svårt att komma fram även efter plogning. Därför kommer snö att forslas bort från gatorna. Arbetet sker den 22 december med början kl 09.00. Vi ber därför alla att hålla gatorna helt fria från bilar under tiden arbetet pågår. Detta rör Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan. Tack för hjälpen!