Avgiftshöjning 1 januari 2011

Styrelsens preliminära underhållsplan visar på ett behov av höjd avsättning till underhåll för att få en långsiktigt hållbar ekonomi och standard. På grund av detta har styrelsen beslutat att höja månadsavgifterna med 6 % från och med den 1 januari 2011.