Skyddsbleck på ASSA-lås i entrédörrar

När skyddsbleck/brytskydd monterades på ASSA-låsen i entrédörrarna missades tydligen några hus. De som inte fått skyddsbleck monterade ska meddela Jonas Roslund via e-post senast måndagen den 13 september. Därefter skickas en lista till JM som ombesörjer montage. OBS! Glöm inte att ange lägenhetsnummer i meddelandet.