Viktigt: Åtgärder efter garantibesiktning

JM med underentreprenörer har inte slutfört kvarvarande garantiåtgärder enligt överenskommen tidplan. Detta beror delvis på vintervädret, delvis på dålig planering och dålig uppföljning hos entreprenören. Föreningen har efter diskussioner accepterat att fristen förlängs till och med den 19 maj. Då ska alla kvarstående arbeten vara färdigställda. Efterbesiktning sker den 26 maj. En förutsättning för denna förlängning var att JM kunde presentera en tidplan för återstående arbeten samt en rutin för att säkerställa att alla fel verkligen avhjälpts.

Vi har haft problem med att vissa hantverkare har markerat fel som avhjälpta, trots att dessa kvarstått. Samma hantverkare har ombett bostadsinnehavare att signera, även det trots att fel kvarstått. För att komma till rätta med detta ska vi arbeta på följande sätt:

  1. Ladda ner utlåtandet från efterbesiktning 1 från vår webbplats.
    [Uppdatering 2010-05-01: Om ni har problem att ladda hem dokumentet: Prova den här länken istället. Se också till att ni har en uppdaterad version av Adobe Reader. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta jonas.roslund@brfhugin.se snarast.]
  2. Skriv ut de sidor som rör er lägenhet. OBS! Några fel har tagits upp som generella fel och kan röra er lägenhet. De finns på sida 3 i utlåtandets bilaga (pdf-sida 9). Fasadfel finns på bilagans sida 93 (pdf-sida 99).
  3. Kontrollera samtliga punkter som rör er lägenhet (även de som är överstrukna). Kontrollera dels om åtgärderna är färdiga, dels om det uppstått eventuella följdfel/skador vid åtgärdandet.
  4. Signera de fel som åtgärdats. Behåll pappret själv tills vidare och signera ytterligare fel som avhjälps.
  5. Alla fel som i nuläget ej åtgärdats rapporteras till styrelsen via webbformulär senast söndagen den 2 maj.

Rune Dobak från Thage Anderssons (JM:s underentreprenör) kommer inom kort att ta kontakt med varje hushåll för att stämma av samtliga garantiärenden avseende bygg (ej mark). Se därför till att ni i förväg har hunnit kontrollera alla felen och är förberedda på samtalet.