Pantsättningsavgift

På grund av föreningens kostnader för hantering av pantsättningshandlingar har styrelsen beslutat att föreningen ska ta ut en avgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp för hantering av pantsättningshandlingar. Under år 2010 är denna avgift 424 kr. Avgiften tas ut av pantsättaren för nya handlingar från och med den 1 april 2010 och kommer att debiteras på nästföljande månadsavi.