Friläggning av dagvattenbrunnar för smältvatten

Inför kommande regnväder och plusgrader är det viktigt att tilloppet till dagvattenbrunnarna fungerar. Styrelsen ber därför medlemmarna att komma ihåg att frilägga de brunnar som ligger utanför respektive hus så att smältvattnet kan ledas bort. Ritningar över VA-systemet finns under Vatten och avlopp. Berörda dagvattenbrunnar är märkta DB1 och DB3 på ritningarna.