Undersökning av värmesystem den 15 feb

Måndagen den 15 februari kommer föreningen att träffa två av JM:s underentreprenörer angående problemen med värmesystemen. En utredning är gjord och entreprenörerna ska se felen i praktiken för att diskutera lösningar. Vid detta möte kommer vi att behöva göra korta besök i ett flertal lägenheter. Vänligen meddela jonas.roslund@brfhugin.se snarast om det är möjligt att få tillträde till er lägenhet efter kl 15. Ange gärna vilka specifika problem ni haft och hur dags vi kan komma.

Utredningen som gjordes finns här: 07016 Linero utredningar värmepumpar 2009-11-24